News

Seasonal Caesar with kale and chicken

Seasonal Caesar with kale and chicken

pulled chicken, kale, aged cheese, bacon, croutons (1, 3)

Celková cena za jedno jídlo: 185 Kč
 • Vyberte
 • Chicken demi glace +29 Kč
 • Smoked mayo +29 Kč
 • Ginger mustard +29 Kč
 • Caesar dressing +29 Kč
 • Kimchi mayo +29 Kč
 • Our sriracha +29 Kč
 • Mustard mayo +29 Kč
 • Brown butter with soy sauce +39 Kč
 • Plum XO +39 Kč
 • Piri–Piri +39 Kč
 • Black garlic aioli +29 Kč
 • Vyberte
 • Roasted potatoes +39 Kč
 • Green salad +39 Kč
 • Jasmine rice +39 Kč
 • Our sourdough bread +39 Kč
 • Pickled cucumbers +49 Kč
 • Horseradish coleslaw +49 Kč
 • Seasonal pickles +49 Kč
 • Mixed salad with yoghurt and sesame +49 Kč
 • Potato pancakes +59 Kč
 • Potato mash +59 Kč
 • Grilled veggies +59 Kč
 • Our kimchi +59 Kč
 • Vyberte
 • Homemade lemonade - sea buckthorn 0,3l +59 Kč
 • Homemade lemonade - ginger 0,3l +59 Kč
 • Bakalář non–alcoholic beer 0,3l +49 Kč
 • Fever Tree Cola 0,2l +59 Kč
 • Fever Tree tonic 0,2l +59 Kč
 • Mio Mio Cola 0,5l +75 Kč
 • Mio Mio Mate - Banana 0,5l +75 Kč
 • Mio Mio Mate - Original 0,5l +75 Kč
 • Homemade lemonade - grape 0,3l +59 Kč
 • Apple juice with soda 0,3l +55 Kč
Celková cena za jedno jídlo:
Sandwich with duck confit

Sandwich with duck confit

Pulled duck confit, marinated red cabbage, smoked apple purée, fried onions (1,7)

Celková cena za jedno jídlo: 195 Kč
 • Vyberte
 • Chicken demi glace +29 Kč
 • Smoked mayo +29 Kč
 • Ginger mustard +29 Kč
 • Caesar dressing +29 Kč
 • Kimchi mayo +29 Kč
 • Our sriracha +29 Kč
 • Mustard mayo +29 Kč
 • Brown butter with soy sauce +39 Kč
 • Plum XO +39 Kč
 • Piri–Piri +39 Kč
 • Black garlic aioli +29 Kč
 • Vyberte
 • Roasted potatoes +39 Kč
 • Green salad +39 Kč
 • Jasmine rice +39 Kč
 • Our sourdough bread +39 Kč
 • Pickled cucumbers +49 Kč
 • Horseradish coleslaw +49 Kč
 • Seasonal pickles +49 Kč
 • Mixed salad with yoghurt and sesame +49 Kč
 • Potato pancakes +59 Kč
 • Potato mash +59 Kč
 • Grilled veggies +59 Kč
 • Our kimchi +59 Kč
 • Vyberte
 • Homemade lemonade - sea buckthorn 0,3l +59 Kč
 • Homemade lemonade - ginger 0,3l +59 Kč
 • Bakalář non–alcoholic beer 0,3l +49 Kč
 • Fever Tree Cola 0,2l +59 Kč
 • Fever Tree tonic 0,2l +59 Kč
 • Mio Mio Cola 0,5l +75 Kč
 • Mio Mio Mate - Banana 0,5l +75 Kč
 • Mio Mio Mate - Original 0,5l +75 Kč
 • Homemade lemonade - grape 0,3l +59 Kč
 • Apple juice with soda 0,3l +55 Kč
Celková cena za jedno jídlo: